Choose the best answer.A: _________ is the film “Harry Potter”? B: It is very mysterious and thrilling.


Câu 75104 Thông hiểu

Choose the best answer.

A: _________ is the film “Harry Potter”?

B: It is very mysterious and thrilling.


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.