Choose the best answer.A: _________ do people like watching game shows? B: Because they are educational and entertaining.


Câu 75105 Thông hiểu

Choose the best answer.

A: _________ do people like watching game shows?

B: Because they are educational and entertaining.


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.