Choose the best answer.-  _________ does your father work at that company?  - Because it’s near our house.


Câu 75110 Thông hiểu

Choose the best answer.

-  _________ does your father work at that company?

 - Because it’s near our house.


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.