Choose the best answer.-  ________ is that TV programme directed by? - By a famous Vietnamese director.


Câu 75112 Vận dụng

Choose the best answer.

-  ________ is that TV programme directed by?

- By a famous Vietnamese director.


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.