Choose the best answer.-  ____ do you go to the movies? - I sometimes go to the movies.


Câu 75113 Vận dụng

Choose the best answer.

-  ____ do you go to the movies?

- I sometimes go to the movies.


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.