Choose A, B, C, or D that best completes each sentence."The ________Penguin" is about the adventures of a penguin who has no wings.


Câu 75178 Thông hiểu

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

"The ________Penguin" is about the adventures of a penguin who has no wings.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ vựng

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.