Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.Tom wants to go overseas and he does not have enough money.


Câu 75203 Thông hiểu

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

Tom wants to go overseas and he does not have enough money.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Liên từ

Xem lời giải

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.