Biết độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với (5,6,7 ) và chu vi tam giác bằng (36. ) Tính độ dài cạnh lớn nhất của tam giác đó.


Câu 75211 Vận dụng

Biết độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với \(5,6,7\) và chu vi tam giác bằng \(36.\) Tính độ dài cạnh lớn nhất của tam giác đó.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Gọi độ dài ba cạnh của tam giác lần lượt là \(x;y;z\,\left( {0 < x;y;z < 36} \right).\)

+ Áp dụng tính chất tỉ lệ thuận và tính chất dãy tỉ số bằng nhau.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.