Choose the best answer.In team sports, the two teams ________ against each other in order to get the better score.


Câu 75364 Nhận biết

Choose the best answer.

In team sports, the two teams ________ against each other in order to get the better score.


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.