Choose the best answer.They have joined many activities like sailing, cycling, fishing and football. They are very ___________.


Câu 75371 Thông hiểu

Choose the best answer.

They have joined many activities like sailing, cycling, fishing and football. They are very ___________.


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.