Cho mạch điện như hình vẽ: ((E_1) = 8V,(r_1) = 1,2ôm ), ((E_2) = 4V,(r_2) = 0,4ôm ), (R = 28,4ôm ), ((U_(AB)) = 6V ). Hiệu điện thế ((U_(AC)) ) và ((U_(CB)) ) là:


Câu 7538 Vận dụng

Cho mạch điện như hình vẽ:

\({E_1} = 8V,{r_1} = 1,2\Omega \), \({E_2} = 4V,{r_2} = 0,4\Omega \), \(R = 28,4\Omega\), \({U_{AB}} = 6V\). Hiệu điện thế \({U_{AC}}\) và \({U_{CB}}\) là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Giả sử chiều dòng điện

+ Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.