Cho mạch điện như hình vẽ: E1 = 2,1V, E2 = 1,5V, r1 = r2 = 0, R1 = R3 = 10ôm ; R2 = 20ôm Cường độ dòng điện qua R3 là:


Câu 7539 Vận dụng

Cho mạch điện như hình vẽ:

E1 = 2,1V, E2 = 1,5V, r1 = r2 = 0, R1 = R3 = 10$\Omega $; R2 = 20$\Omega $

Cường độ dòng điện qua R3 là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Giả sử chiều dòng điện

+ Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.