Choose the best answer.There _____ not any eggs in the packet when I ______ to the kitchen.


Câu 75403 Thông hiểu

Choose the best answer.

There _____ not any eggs in the packet when I ______ to the kitchen.


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.