Choose the best answer.Our school football team _______ the match with Nguyen Du school last Saturday.


Câu 75408 Vận dụng

Choose the best answer.

Our school football team _______ the match with Nguyen Du school last Saturday.


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.