Cho mạch điện như hình vẽ: E1 = 12V, r1 =1ôm , E2 = 6V, r2 = 2ôm , E3 = 9V, r3 = 3ôm , R1 = 4ôm , R2 = 2ôm , R3 = 3ôm . Hiệu điện thế UAB có giá trị là:


Câu 7541 Vận dụng

Cho mạch điện như hình vẽ:

E1 = 12V, r1 =1$\Omega $, E2 = 6V, r2 = 2$\Omega $, E3 = 9V, r3 = 3$\Omega $, R1 = 4$\Omega $, R2 = 2$\Omega $, R3 = 3$\Omega $. Hiệu điện thế UAB có giá trị là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Giả sử chiều dòng điện

+ Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.