Cho mạch điện như hình vẽ: E = 24V, r = 0. Các vôn kế giống nhau. Nếu (r = 0 ) thì số chỉ vôn kế (V_1 ) là (12V ) Số chỉ các vôn kế V2 có giá trị là:


Câu 7543 Vận dụng cao

Cho mạch điện như hình vẽ:

E = 24V, r = 0. Các vôn kế giống nhau. Nếu \(r = 0\) thì số chỉ vôn kế \(V_1\) là \(12V\)

Số chỉ các vôn kế V2 có giá trị là:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.