Cho mạch điện như hình vẽ: e1 = 6V, e2 = 18V, r1 = r2 = 2ôm ; R0 = 4ôm . Đèn ghi 6V - 6W. R là biến trở. Khi R = 6ôm đèn sáng thế nào?


Câu 7547 Vận dụng

Cho mạch điện như hình vẽ:

e1 = 6V, e2 = 18V, r1 = r2 = 2$\Omega $; R0 = 4$\Omega $. Đèn ghi 6V - 6W. R là biến trở.

Khi R = 6$\Omega $ đèn sáng thế nào?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch

+ Áp dụng biểu thức: P = UI = U2/R

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.