Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ: R1 = 4ôm , R2 = 2ôm , R3 = R4 = R5 = 6ôm , E1 = 3V, E2 = 15V, r1 = r2  = 1ôm Hiệu điện thế hai đầu M,D là ?


Câu 7551 Vận dụng

Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ:

R1 = 4$\Omega $, R2 = 2$\Omega $, R3 = R4 = R5 = 6$\Omega $, E1 = 3V, E2 = 15V, r1 = r2  = 1$\Omega $

Hiệu điện thế hai đầu M,D là ?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.