Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ: ((R_1) = 4ôm ) , ((R_2) = 2ôm ), ((R_3) = (R_4) = (R_5) = 6ôm ) , ((E_1) = ( rm( ))3V ) , ((E_2) = ( rm( ))15V ) , ((r_1) = (r_2) = 1ôm ).  Công suất của nguồn và máy thu là?


Câu 7552 Vận dụng

Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ:

\({R_1} = 4\Omega \) , \({R_2} = 2\Omega \), \({R_3} = {R_4} = {R_5} = 6\Omega \) , \({E_1} = {\rm{ }}3V\) , \({E_2} = {\rm{ }}15V\) , \({r_1} = {r_2} = 1\Omega \). 

Công suất của nguồn và máy thu là?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch

+ Áp dụng biểu thức : \(P = UI\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.