Bộ luật nào được Nguyễn Trường Tộ nhắc đến trong tác phẩm?


Câu 75610 Nhận biết

Bộ luật nào được Nguyễn Trường Tộ nhắc đến trong tác phẩm?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại chú thích

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.