Bậc của đa thức ((x^2)(y^2) + x(y^5) - (x^2)(y^4) ) là:


Câu 75676 Thông hiểu

Bậc của đa thức \({x^2}{y^2} + x{y^5} - {x^2}{y^4}\) là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng định nghĩa bậc của đa thức: Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.