Cho (A = 4(x^4) + 2(y^2)x - 3(z^3) + 5 ) và (B =  - 4(z^3) + 8 + 3(y^2)x - 5(x^4) ).

Cho \(A = 4{x^4} + 2{y^2}x - 3{z^3} + 5\) và \(B =  - 4{z^3} + 8 + 3{y^2}x - 5{x^4}\).


Câu 75687 Vận dụng

Tính \(A + B.\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Bước 1: Bỏ dấu ngoặc theo quy tắc dấu ngoặc;

+ Bước 2: Nhóm các đơn thức đồng dạng với nhau;

+ Bước 3: Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng trong từng nhóm.

Xem lời giải


Câu 75686 Vận dụng

Tính \(A - B.\)


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Bước 1: Bỏ dấu ngoặc theo quy tắc dấu ngoặc;

+ Bước 2: Nhóm các đơn thức đồng dạng với nhau;

+ Bước 3: Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng trong từng nhóm.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.