Cho đa thức (4(x^5)(y^2) - 5(x^3)y + 7(x^3)y + 2a(x^5)(y^2). ) Tìm (a ) để bậc đa thức này là (4. )


Câu 75699 Vận dụng

Cho đa thức \(4{x^5}{y^2} - 5{x^3}y + 7{x^3}y + 2a{x^5}{y^2}.\) Tìm \(a\) để bậc đa thức này là \(4.\)


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Nhóm các đơn thức đồng dạng với nhau;

+ Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng trong từng nhóm.

+ Dựa vào yêu cầu của đề bài để tìm giá trị của \(a\).

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.