Cho đa thức (3(x^4) + 5(x^2)(y^2) + 2(y^4) + 2(y^2) ). Tính giá trị của đa thức biết ((x^2) + (y^2) = 2. )


Câu 75700 Vận dụng cao

Cho đa thức \(3{x^4} + 5{x^2}{y^2} + 2{y^4} + 2{y^2}\). Tính giá trị của đa thức biết \({x^2} + {y^2} = 2.\)


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Tách \(5{x^2}{y^2} = 3{x^2}{y^2} + 2{x^2}{y^2}\)

+ Biến đổi đa thức sao cho xuất hiện \({x^2} + {y^2}\)

+ Thay \({x^2} + {y^2} = 2\) vào đa thức vừa biến đổi ta tính được giá trị của đa thức.

Xem lời giải

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.