Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.Football is regarded _______the most popular sport in the world.


Câu 75804 Vận dụng

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Football is regarded _______the most popular sport in the world.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Giới từ

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.