Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.Did your uncle took you to watch the football match last week?


Câu 75821 Nhận biết

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

Did your uncle took you to watch the football match last week?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Thì quá khứ đơn

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.