Khi cho a mol X chứa (C,H,O) phản ứng hết với Na hoặc với NaHCO3 thì đều tạo ra a mol khí.  X là


Câu 7587 Thông hiểu

Khi cho a mol X chứa (C,H,O) phản ứng hết với Na hoặc với NaHCO3 thì đều tạo ra a mol khí.  X là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

a mol X phản ứng với Na tạo a mol khí => số gốc trong X tác dụng được với Na

a mol X phản ứng với NaHCO3 tạo a mol khí => số gốc –COOH trong X

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.