Một khả năng của NST đóng vai trò rất quan trọng trong sự di truyền là:


Câu 75897 Vận dụng

Một khả năng của NST đóng vai trò rất quan trọng trong sự di truyền là:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.