Cho tam giác (PQR ) và tam giác (DEF ) có (góc P = góc D = (60^ circ ) ), (PR = DE, ) (góc R = góc E ). Phát biểu nào trong các phát biểu sau đây là đúng:


Câu 75938 Thông hiểu

Cho tam giác \(PQR\) và tam giác \(DEF\) có \(\widehat P = \widehat D = {60^ \circ }\), \(PR = DE,\) \(\widehat R = \widehat E\). Phát biểu nào trong các phát biểu sau đây là đúng:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Áp dụng trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.