Hỗn hợp X gồm axit axetic, propan-1-ol. Cho một lượng X phản ứng vừa đủ với Na thu được 0,448 lít khí H2 (đktc) và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là


Câu 7600 Vận dụng

Hỗn hợp X gồm axit axetic, propan-1-ol. Cho một lượng X phản ứng vừa đủ với Na thu được 0,448 lít khí H2 (đktc) và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.