Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.


Câu 76046 Thông hiểu

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức:  Phát âm “-i”

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.