Điền vào chỗ (...) để hoàn chỉnh câu sau:- Khởi ngữ là thành phần đứng trước (…) để nêu lên đề tài được nói đến trong câu.


Câu 76088 Nhận biết

Điền vào chỗ (...) để hoàn chỉnh câu sau:
- Khởi ngữ là thành phần đứng trước (…) để nêu lên đề tài được nói đến trong câu.


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.