Choose the best answer.He ______  the Oscar Prize as the best actress this year.


Câu 76388 Nhận biết

Choose the best answer.

He ______  the Oscar Prize as the best actress this year.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

win (v): thắng

act (v): diễn xuất

perform (v): biểu diễn

direct (v): đạo diễn

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.