Choose the best answer.I couldn’t take my eyes off the _______ because the film was so interesting.


Câu 76390 Nhận biết

Choose the best answer.

I couldn’t take my eyes off the _______ because the film was so interesting.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

actor (n): nam diễn viên

picture (n): bức ảnh

poster (n): áp phích quảng cáo

screen (n): màn hình

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.