Choose the best answer.We are going to the cinema tonight. My father has got the _______ for 7 p.m show.


Câu 76391 Nhận biết

Choose the best answer.

We are going to the cinema tonight. My father has got the _______ for 7 p.m show.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

ticket (n): vé

screen (n): màn hình

seat (n): chỗ ngồi

camera (n): máy ảnh

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.