Choose the best answer.The film is only 90 minutes in _________ but it is very interesting.


Câu 76396 Thông hiểu

Choose the best answer.

The film is only 90 minutes in _________ but it is very interesting.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

in + N: để chỉ tính theo đơn vị nào

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.