Choose the best answer.I don’t think it is good for young kids to see ______ on TV.


Câu 76399 Thông hiểu

Choose the best answer.

I don’t think it is good for young kids to see ______ on TV.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Từ cần điền đứng sau động từ và trước giới từ on nên phải là một danh từ

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.