Choose the best answer.We like the film very much. The ______ are unforgettable and the plot is gripping.


Câu 76400 Vận dụng

Choose the best answer.

We like the film very much. The ______ are unforgettable and the plot is gripping.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

character (n): nhân vật

style (n): phong cách

action (n): hành động

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.