Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi (từ câu 4 đến câu 7)(1) Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất. (2) Từ cổ chí kim, bao giờ con người cũng là động lực để phát triển của lịch sử. (3) Trong thế kỉ tới mà ai ai cũng thừa nhận rằng nền kinh tế tri thức sẽ phát triển mạnh mẽ thì vai trò con người lại càng nổi trội.Đoạn văn trên trình bày theo phép lập luận nào?


Câu 76547 Thông hiểu

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi (từ câu 4 đến câu 7)
(1) Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất. (2) Từ cổ chí kim, bao giờ con người cũng là động lực để phát triển của lịch sử. (3) Trong thế kỉ tới mà ai ai cũng thừa nhận rằng nền kinh tế tri thức sẽ phát triển mạnh mẽ thì vai trò con người lại càng nổi trội.

Đoạn văn trên trình bày theo phép lập luận nào?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Tìm hiểu các khái niệm lập luận diễn dịch, quy nạp, phân tích, tổng hợp.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com