Hiđro hóa hoàn toàn 3,0 gam một anđehit A được 3,2 gam ancol. A có công thức phân tử là


Câu 7656 Vận dụng

Hiđro hóa hoàn toàn 3,0 gam một anđehit A được 3,2 gam ancol. A có công thức phân tử là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) mH2 = mAncol – mAnđehit

+)\({{n}_{anehit}}={{n}_{Ancol}}=\dfrac{{{n}_{{{H}_{2}}}}}{x}=\dfrac{0,1}{x}\)  (Với x là số liên kết pi trong anđehit, và H2 cộng vào liên kết pi)

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.