Rút gọn biểu thức: C = ((((( ((a^((1)(3))) + (b^((1)(3)))) ))^2)))((căn[3]((ab)))):( (2 + căn[3](((a)(b))) + căn[3](((b)(a)))) ) ta được kết quả là:


Câu 766 Vận dụng

Rút gọn biểu thức: $C = \dfrac{{{{\left( {{a^{\frac{1}{3}}} + {b^{\frac{1}{3}}}} \right)}^2}}}{{\sqrt[3]{{ab}}}}:\left( {2 + \sqrt[3]{{\dfrac{a}{b}}} + \sqrt[3]{{\dfrac{b}{a}}}} \right)$ ta được kết quả là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng công thức ${a^{\frac{m}{n}}} = \sqrt[n]{{{a^m}}};\sqrt[n]{{\dfrac{a}{b}}} = \dfrac{{\sqrt[n]{a}}}{{\sqrt[n]{b}}};\sqrt[n]{{{a^m}}} = {\left( {\sqrt[n]{a}} \right)^m}$ và các hằng đẳng thức để biến đổi và rút gọn $C$.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.