Ý tưởng chính mà tác giả muốn nói đến qua văn bản trên là gì?


Câu 76608 Thông hiểu

Ý tưởng chính mà tác giả muốn nói đến qua văn bản trên là gì?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại nội dung văn bản.

Xem lời giải

...