Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất hữu cơ X, thu được 4 mol CO2. Chất X tác dụng được với Na, tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng với Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1. Công thức cấu tạo của X là


Câu 7661 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất hữu cơ X, thu được 4 mol CO2. Chất X tác dụng được với Na, tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng với Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1. Công thức cấu tạo của X là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

nCO2 / nX  =4 => X có 4C

X tác dụng được với Na => X chứa gốc –OH

X có phản ứng tráng bạc => X có nhóm –CHO

1 nhóm –CHO phản ứng với Br2 theo tỉ lệ 1 : 1

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.