Hỗn hợp X gồm H2 và 2 anđehit (no, đơn chức, mạch hở, M < 88). Tỉ khối của X so với Heli là 5,1534. Đun nóng hỗn hợp X (có xúc tác thích hợp) đến phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với Heli là 10,3068. Nếu cho 0,88 mol X phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của m là


Câu 7670 Vận dụng cao

Hỗn hợp X gồm H2 và 2 anđehit (no, đơn chức, mạch hở, M < 88). Tỉ khối của X so với Heli là 5,1534. Đun nóng hỗn hợp X (có xúc tác thích hợp) đến phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với Heli là 10,3068. Nếu cho 0,88 mol X phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của m là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+)\(\frac{{{{\bar M}_X}}}{{{{\bar M}_Y}}} = \frac{{{n_Y}}}{{{n_X}}} = \frac{1}{2}\) => Giả sử ban đầu có 0,88 mol hỗn hợp X thì sau phản ứng còn lại 0,44 mol hỗn hợp Y

=> ngiảm = nX – nY = nH2 = 0,44 mol

+) Mặt khác vì anđehit no, đơn chức, mạch hở => ∑ ngốc CHO = 0,44 mol

=> ${\bar M_{hh\,\,an{\rm{d}}ehit}}$ = 39,2272 => hh chứa HCHO (M = 30)

Đặt nHCHO = x mol; nanđehit còn lại = y mol

=> Có hệ phương trình : \(\left\{ \begin{array}{l}x + y = 0,44\\30x + M.y = 17,26\end{array} \right.\) 

Để lượng Ag ↓ là cực đại , chọn M = 86 (C5H10O)

+) m = 0,3675. 108. 4 + 0,0725. 2. 108

Xem lời giải

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.