Cảm xúc của Viếng lăng Bác diễn ra theo trình tự nào?


Câu 76827 Nhận biết

Cảm xúc của Viếng lăng Bác diễn ra theo trình tự nào?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại văn bản.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com