Cho (a,b thuộc Z ) và (b # 0. ) Nếu (a ) là ước của (b ) thì có số nguyên (q ) sao cho:


Câu 76984 Nhận biết

Cho \(a,b \in Z\) và \(b \ne 0.\) Nếu \(a\) là ước của \(b\) thì có số nguyên \(q\) sao cho:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.