Tìm tổng các giá trị của (x ) biết ( - 10 <= x <=  - 3. )


Câu 77036 Vận dụng

Tìm tổng các giá trị của \(x\) biết \( - 10 \le x \le  - 3.\)


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bước 1: Tìm các giá trị của \(x,\) (\( - 10 \le x \le  - 3\)  tức là các giá trị của \(x\) gồm: \( - 3; - 10\) và các số nguyên nằm giữa \( - 10\) và\( - 3\))
Bước 2: Tính tổng các giá trị của \(x\) vừa tìm được.

Chú ý cách tính tổng (số đầu +số cuối) \({\rm{x}}\) (số các số hạng) \(:2\).

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.