Giá trị của biểu thức (B = x + 899 ) biết (x =  - 1000 ) là:


Câu 77062 Thông hiểu

Giá trị của biểu thức \(B = x + 899\) biết \(x =  - 1000\) là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Bước 1: Thay giá trị của \(x\) vào biểu thức \(B\)

Bước 2: Tính giá trị của biểu thức \(B\)

Bước 3: so sánh với đáp án, tìm kết quả đúng 

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.