Cho a > 1 > b > 0, khẳng định nào đúng?


Câu 771 Vận dụng

Cho $a > 1 > b > 0$, khẳng định nào đúng?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xét tính đúng, sai của các đáp án dựa vào tính chất so sánh các lũy thừa:

1/ Với $a > 1$ thì ${a^m} > {a^n} \Leftrightarrow m > n$

2/ Với $0 < a < 1$ thì ${a^m} > {a^n} \Leftrightarrow m < n$

3/ Với $0 < a < b$ thì:

a) ${a^m} < {b^m} \Leftrightarrow m > 0$                                   b) ${a^m} > {b^m} \Leftrightarrow m < 0$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.