Cho số thực a thỏa mãn (( (2 - a) )^((3)(4))) > (( (2 - a) )^2). Chọn khẳng định đúng:


Câu 773 Vận dụng

Cho số thực $a$ thỏa mãn ${\left( {2 - a} \right)^{\dfrac{3}{4}}} > {\left( {2 - a} \right)^2}$. Chọn khẳng định đúng:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất so sánh lũy thừa:

1/ Với $a > 1$ thì ${a^m} > {a^n} \Leftrightarrow m > n$

2/ Với $0 < a < 1$ thì ${a^m} > {a^n} \Leftrightarrow m < n$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.